CORONA NIEUWS

VOOR CURSISTEN DIE EEN OPLEIDING IN DE LEERTIJD OF VIA DUAAL LEREN VOLGEN?

Alle lessen worden geschorst tot en met 3 april.

Update 19 maart

Werkplekleren wordt geschorst tot en met 5 april. Alle overeenkomsten (tenzij uitzonderingen, zie verder) in alternerende opleidingen (OAO ‘Overeenkomst Alternerende Opleiding‘ of DA ‘Deeltijdse Arbeid‘) worden met onmiddellijke ingang tijdelijk geschorst. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 5 april. De overeenkomst wordt volledig geschorst wegens overmacht, er is geen leervergoeding verschuldigd. Dit wil zeggen dat je, voorlopig, tijdelijk niet mag gaan werken tot en met 5 april.


UITZONDERING: Een uitzondering wordt enkel toegestaan als jij als leerling opgeleid wordt in een cruciale sector en essentiële dienst. Het gaat dan om de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking. De volledige lijst hiervan kan je HIER terugvinden.


Overeenkomsten in deze ondernemingen en diensten kunnen onder bepaalde voorwaarden verder lopen, namelijk:

  • wanneer de betrokken sector het mogelijk acht en wenselijk vindt dat de werkplekcomponent wordt verdergezet én
  • wanneer de onderneming het opportuun vindt om de opleiding op de werkplek verder te zetten en de beschermingsmaatregelen kan garanderen.


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID: Indien de onderneming waar je nu werkt moet stoppen omwille van de maatregelen die nu genomen worden, vraagt je onderneming voor jou tijdelijke werkloosheid aan. (zoals voor gewone werknemers) Als je onderneming zelf nog verder blijft werken, maar jouw overeenkomst moet schorsen omwille van de maatregelen die nu genomen worden, vraagt ze ook best tijdelijke werkloosheid voor jou aan.

Update 17 maart

Vorige week, vrijdag 13 maart, communiceerden we over de schorsing van al onze lesactiviteiten tot en met 3 april. We blijven al onze middelen inzetten om ons door deze ongeziene situatie te loodsen. Ieders gezondheid staat voorop en daarom hebben wij besloten om over te schakelen op een virtueel kantoor. Onze medewerkers werken vanaf morgen, woensdag 18 maart, zo veel mogelijk van thuis uit.

Wat betekent dit?

We blijven nog steeds telefonisch beschikbaar voor vragen. Je kan ons contacteren van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 op 02 421 17 70.

Maximale inzet op online leren.

Onze medewerkers bundelen samen met onze docenten de krachten om maximaal in te zetten op online leren. Er zijn al verschillende online cursussen gestart en er zullen er nog meer volgen. Wij houden jou, als cursist, hiervan zo goed mogelijk op de hoogte zodat je toch bepaalde lessen kan blijven volgen in deze periode.

Update 13 maart

Gisteren, 12 maart, werden er door de overheid nieuwe verregaande maatregelen genomen in het kader van het coronavirus. De overheid heeft beslist om alle lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de kwetsbare groepen te beschermen. Bij SYNTRA volgen wij de richtlijnen van de overheid voor scholen.


Dit betekent dat alle lesactiviteiten vanaf morgen, zaterdag 14 maart, worden geschorst tot en met vrijdag 3 april. Alle SYNTRA-campussen sluiten in deze periode voor lesactiviteiten en andere commerciële activiteiten. We volgen de adviezen van de overheid nauw op en houden jullie op de hoogte. Meer informatie volgt hieronder.Alle lesactiviteiten worden geschorst tot en met vrijdag 3 april. Alle SYNTRA-campussen sluiten in deze periode voor lesactiviteiten en andere commerciële activiteiten.

Wat betekent dit:

  • VOOR CURSISTEN VAN OPLEIDINGEN DIE STARTEN TUSSEN 13 MAART EN 3 APRIL?

Alle opleidingen met een startdatum tussen nu en 3 april worden uitgesteld. Deze opleidingen zullen starten op een later moment.

  • VOOR CURSISTEN VAN REEDS LOPENDE OPLEIDINGEN?

Alle lessen op de campus worden geschorst tot en met 3 april. We zoeken naar de beste oplossing om gemiste lessen op te vangen.

We werken in de mate van het mogelijk naar online oplossingen toe waarbij we extra inzetten op afstandslessen. Indien voor jouw opleiding extra online modules beschikbaar komen, houden we jou op de hoogte van deze mogelijkheden. Meer informatie hierover volgt later.

  • VOOR CURSISTEN DIE EEN LEERTIJDOPLEIDING VOLGEN?

Alle lessen worden geschorst tot en met 3 april. Dit geldt enkel voor de lessen op de campus, niet voor werkplekleren. In plaats van naar de les te komen, moet je naar de werkplek gaan. Voorlopig kan het werkplekleren blijven lopen zoals voorheen. Belangrijk is natuurlijk dat je de richtlijnen volgt van jouw werkplek. Kan je niet meer terecht op jouw werkplek? Neem dan contact op met je trajectbegeleider.

  • VOOR CURSISTEN DIE STAGE/WERKPLEKLEREN VOLGEN?

Voorlopig kan het werkplekleren en de stages blijven lopen zoals voorheen. Belangrijk is natuurlijk dat je de richtlijnen volgt van jouw werkplek of stagebedrijf. Kan je niet meer terecht op jouw werkplek of bij jouw stagebedrijf? Neem dan contact op met het klantencentrum op 02 421 17 70.

  • VOOR CURSISTEN DIE EVENEMENTEN ORGANISEREN?

Alle evenementen, ook die georganiseerd door cursisten, worden afgelast of uitgesteld tot na 3 april. Alle geplande bedrijfsbezoeken of uitstappen in kader van de opleiding worden stopgezet.

Waar kan ik terecht voor dringende vragen?

Ons klantencentrum staat voor jou klaar van 8:30 tot 17:00 van maandag tot vrijdag. Je kan ons bereiken op 02 421 17 70

Voor informatie en updates kan je ook steeds terecht op onze website www.syntrabrussel.be . Voor meer informatie over het coronavirus zelf kan je terecht op www.info-coronavirus.be.

SYNTRA blijft actief communiceren over het coronavirus. Alle belangrijke updates delen wij steeds zo snel mogelijk mee via onze website, social media en ook per mail.