ESF-label

 

Op 12 oktober 2010 gebeurde een diepgaande kwaliteitsaudit bij SYNTRA Brussel door auditoren van het ESF-Agentschap Vlaanderen.
Sindsdien is SYNTRA Brussel tot en met 2017 de trotse drager van het ESF-label. Dit label is de officiële erkenning dat SYNTRA Brussel voldoet aan de eisen die een kwaliteitsvolle en duurzame bedrijfsvoering garanderen.
Voor meer informatie: http://www.esf-agentschap.be.