Missie, visie en waarden

Onze Missie

SYNTRA Brussel brengt meer ondernemerschap in onze temperamentvolle, eigenzinnige en multiculturele hoofdstad Brussel.

 

Onze visie

Meer ondernemerschap realiseren we door kwaliteitsvolle, praktijkgerichte vorming en opleidingen aan te bieden aan leerjongeren, jongvolwassenen, kandidaat- en gevestigde zelfstandigen, KMO's en hun medewerkers.

‘Verbrusselen’, het is één van de belangrijkste sleutelwoorden in onze werking. We willen onze opleidingen specifiek afstemmen op het multiculturele ondernemerschap zoals zich dat in Brussel ontplooit. Taal, communicatie en samenwerking met Brusselse partners zijn essentiële tools om dat doel te bereiken.

Sinds 2012 is het taalbeleid een essentiële strategische bouwsteen in de verdere uitbouw van SYNTRA Brussel. Het organisatie-breed taalbeleid wil de toegankelijkheid van onze opleidingen voor anderstalige en potentiële anderstalige cursisten te vergroten, zonder in te boeten aan kwaliteit of het onderwijsniveau te verlagen. 

 

Onze waarden

SYNTRA Brussel staat voor een klantgerichte werking en een respectvolle omgang met cursisten, docenten en belanghebbenden. SYNTRA Brussel staat met een ploeg van 19 mensen tot uw dienst!

Volgende waarden vormen de kern van de externe werking:

  • Klantgerichtheid
  • Brussel-focus
  • Diversiteit
  • Doelgerichtheid
  • Toegankelijkheid